Amants de la Veritat

PREMI "FEDERIC FEASES" 2014

Un viage irrepetible

que no té retorn

Una història que se't clavarà pels ulls

per a fer-li aconetes a l'ànima

¿Qué és la Veritat?

El nostre protagoniste farà un llarc viage per a descobrir-ho

Premi "Federic Feases" 2014

Una novela que no pots pedre't